Angela Tan

平凡但专业的学术顾问;熟知美国高中,本科,研究生类课程设置以及教育体系;学术建议中肯且针对性强,规划认真负责;行业经验8年+。

联系我们  »
                           

美国校园资讯

学业优化
实现梦想

扫码关注 >

厚仁学生中心

实时查看服务进度
阅读文档报告

厚仁APP

扫码关注 >

联系我们

微信24小时在线客服
美国中国8大办公室

扫码关注 >

Scroll to Top